آموزش های سرور

تالار

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  1. آموزش‌های داخلی گیم سرور

    در این تاپیک شما پلیرهای محترم میتوانید آموزش هایی که مربوط به چگونگی بازی در سرور HYPERMTA می باشد را یاد بگیرید.

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است