تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود

 1. جدیدا
 2. چنانچه شما در گیم سرور و یا تیم اسپیک توسط ادمینی به هر دلیلی محروم شده اید می توانید به کمک فرم زیر درخواست رفع محرومیت اکانت خود را قرار دهید و در صورت صلاحدید تیم مدیریتی اکانت شما از محرومیت خارج خواهد شد در غیر این صورت باید زمان مشخص شده ی محرومیت طی شود . فرم درخواست : - نام شما در بازی : - اطلاعات اکانت شما در بازی ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - سابقه ی فعالیت شما در سرور ( ممبر ، لیدر ، هلپر ، ادمین ) : - از کجا محروم شده اید ( گیم سرور / تیم اسپیک ) : - نام ادمینی که شما را محروم کرده است : - اسکرین شات از مدت زمان محرومیت شما : - دلیل محرومیت شما : - توضیحات : شما میتوانید با استفاده از ارسال پاسخ به همین تاپیک درخواست خود را قرار دهید .
 3. در صورتی که ادمینی بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام ادمینی که از او شکایت دارید : - اطلاعات ادمینی که از او شکایت دارید ( شامل لول ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 4. MasterHosein

  نحوه صحیح ارسال شکایت از هلپر

  در صورتی که هلپری بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام هلپری که از او شکایت دارید : - اطلاعات هلپری که از او شکایت دارید ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 5. در صورتی که رئیس جمهوری بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام رئیس جمهوری که از او شکایت دارید : - اطلاعات رئیس جمهوری که از او شکایت دارید ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 6. MasterHosein

  نحوه صحیح ارسال شکایت از وزرا

  در صورتی که وزیری بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام وزیری که از او شکایت دارید : - اطلاعات وزیری که از او شکایت دارید ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 7. MasterHosein

  نحوه صحیح ارسال شکایت از لیدر

  در صورتی که لیدری بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام لیدری که از او شکایت دارید : - اطلاعات لیدری که از او شکایت دارید ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 8. MasterHosein

  نحوه صحیح ارسال شکایت از پلیر

  در صورتی که شخصی بر خلاف قوانین سرور عمل کرد شما میتوانید به کمک فرم زیر توسط ارسال پاسخ در این تاپیک از او شکایت کنید اگر شکایت شما طبق قوانین و فرم زیر نباشد ، رد خواهد شد . فرم شکایت : - نام شما در بازی : - نام شخصی که از او شکایت دارید : - اطلاعات شخصی که از او شکایت دارید ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - اطلاعات اکانت شما ( شامل لول ، فکشن و کشور ) : - توضیحات شکایت : - مدارک ( عکس و یا فیلم ) : نکته : دخالت در شکایت دیگران در صورتی که به شما مربوط نباشد ( به عنوان شاهد و یا در صورتی که شما در شکایت توسط ادمین تگ نشده باشید ) اخطار فروم دریافت خواهید کرد.
 9. برای عضویت در تیم استف هایپر ام‌تی‌ای فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "پاسخ به این موضوع" در همین تاپیک برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سن شما: سطح (Level) شما در سرور: توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن،نام وزارت خانه): عکس جدید از قسمت ) Stats از:( F1 خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ بعد از بررسی فرم ریاست جمهوری (تایید یا رد صلاحیت) خواهید شد برای کاندیدا پست‌های شما باید مطابق قوانین انجمن باشد.
 10. برای عضویت در تیم استف هایپر ام‌تی‌ای فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "پاسخ به این موضوع" در همین تاپیک برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سن شما: سطح (Level) شما در سرور: توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن،نام وزارت خانه): عکس جدید از قسمت ) Stats از:( F1 رنک مورد نظر شما(لیدری فکشن x،کشورx) خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ پست‌های شما باید مطابق قوانین انجمن باشد.
 11. برای عضویت در تیم استف هایپر ام‌تی‌ای فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "پاسخ به این موضوع" در همین تاپیک برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سن شما: سطح (Level) شما در سرور: توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن،نام وزارت خانه): عکس جدید از قسمت ) Stats از:( F1 رنک مورد نظر شما(لیدری فکشن x،کشورx) خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ پست‌های شما باید مطابق قوانین انجمن باشد.
 12. برای عضویت در تیم استف هایپر ام‌تی‌ای فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "پاسخ به این موضوع" در همین تاپیک برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سن شما: سطح (Level) شما در سرور: توضیحات مختصر در رابطه با تجربیات و سابقه شما در سرور و فکشن‌های مختلف (رنک شما، نام فکشن،نام وزارت خانه): عکس جدید از قسمت ) Stats از:( F1 خودتان را به طور مختصر توصیف کنید (چرا این رنک را برای خود مناسب می‌دانید): آیا قوانین مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟ پست‌های شما باید مطابق قوانین انجمن باشد.
 13. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  برای عضویت در وزارت جنگ، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام واقعی شما: سن شما: نام شما داخل بازی: سطح (Level) شما: سابقه حضور در چه فکشن هایی داشتید؟ از آخرین فکش خود به چه دلیل خارج شدید(اگر تا به حال در هیچ فکشنی نداشتید،ذکر کنید؟ آیا پایان خدمت دارید یا خیر(مهارت تیراندازی و مهارت خلبانی شما چند است و چند اسکور دارید)؟ روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟
 14. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال گزارش کار

  برای ارسال گزارش کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سطح (Level) و رنک شما در وزارت جنگ: تعداد اسکرین شات های شما: لینک فایل گزارش کار: گزارش کار شما توسط وزیرجنگ بررسی خواهد شد. قیمت هر اسکرین شات تایید شده متناسب با جدول زیر محاسبه شود. شیفت: هر اسکرین شات 4000$ | حداقل 7 اسکرین شات در هفته حضور در جنگ های مرزی (Turf): هر اسکرین شات 10000$ | حداقل 2 اسکرین شات در هفته Kill: هر اسکرین شات 5000$ | حداقل 7 اسکرین شات در هفته اسکورت(Escort): هر اسکرین شات 6000$ | حداقل 7 اسکرین شات در هفته
 15. AMIRRf

  جلسات و تمارین

  وزیرجنگ های محترم می توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند. لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق "ارسال پاسخ به همین موضوع" پست را ارسال کنید. نام برگزار کننده جلسه/تمرین: رنک برگزار کننده جلسه/تمرین(Leader/sub-Leader): زمان برگزاری جلسه/تمریت (روز،ساعت): محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم اسپیک،داخل سرور و...): هدف و موضععات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
 16. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست استعفا

  برای استعفا فرم زیر را به طور کامل پر کرده و زیر همین تاپیک، از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: رنک شما: دلیل استعفا: از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟ *قرار دادن پست استعفا به منزله قبول نتایج و مجازات آن خواهد بود. *درخواست استفعا شما توسط وزیرجنگ بررسی خواهد شد.
 17. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست مرخصی

  در صورتی که برای مدت نسبتاً زیادی نمی توانید در سور حضور داشته باشید، بهتر است از طریق فرم زیر و در زیر همین پست ("ارسال پاسخ به این موضوع") درخواست مرخص کنید: نام شما در سرور: رنک شما در فکش: دلیل مرخصی: از چه تاریخ ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می کنید؟ *برای دریافت مرخصی بیش از یک هفته، با لیدر هماهنگ کنید. *مرخصی بیش از 5 روز تنها یکبار در هر ماه مجاز است. *تا زمانی که پست شما توسط توسط لیدر تایید نشده است، تبعات و نتایج عدم حضور در سرور متوجه خودتان خواهد بود. *لطفا حداقل 6 ساعت پیش از شروع زمان مرخصی تان، پست بگذارید.
 18. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  برای عضویت در پلیس راهنمایی و رانندگی، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام واقعی شما: سن شما: نام شما داخل بازی: سطح (Level) شما: سابقه حضور در چه فکشن هایی داشتید؟ از آخرین فکش خود به چه دلیل خارج شدید(اگر تا به حال در هیچ فکشنی نداشتید،ذکر کنید؟ آیا پایان خدمت دارید یا خیر(مهارت تیراندازی و مهارت خلبانی شما چند است)؟ روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟
 19. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال گزارش کار

  برای ارسال گزارش کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سطح (Level) و رنک شما فکشن: تعداد اسکرین شات های شما: لینک فایل گزارش کار: گزارش کار شما توسط لیدر بررسی خواهد شد. قیمت هر اسکرین شات تایید شده متناسب با جدول زیر محاسبه شود.
 20. AMIRRf

  جلسات و تمارین

  لیدرهای محترم می توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند. لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق "ارسال پاسخ به همین موضوع" پست را ارسال کنید. نام برگزار کننده جلسه/تمرین: رنک برگزار کننده جلسه/تمرین(Leader/sub-Leader): زمان برگزاری جلسه/تمریت (روز،ساعت): محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم اسپیک،داخل سرور و...): هدف و موضععات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
 21. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست استعفا

  رای استعفا فرم زیر را به طور کامل پر کرده و زیر همین تاپیک، از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: رنک شما: دلیل استعفا: از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟ *قرار دادن پست استعفا به منزله قبول نتایج و مجازات آن خواهد بود. *درخواست استفعا شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.
 22. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست مرخصی

  در صورتی که برای مدت نسبتاً زیادی نمی توانید در سور حضور داشته باشید، بهتر است از طریق فرم زیر و در زیر همین پست ("ارسال پاسخ به این موضوع") درخواست مرخص کنید: نام شما در سرور: رنک شما در فکش: دلیل مرخصی: از چه تاریخ ( شمسی ) تا چه تاریخی ( شمسی ) درخواست مرخصی می کنید؟ *برای دریافت مرخصی بیش از یک هفته، با لیدر هماهنگ کنید. *مرخصی بیش از 5 روز تنها یکبار در هر ماه مجاز است. *تا زمانی که پست شما توسط توسط لیدر تایید نشده است، تبعات و نتایج عدم حضور در سرور متوجه خودتان خواهد بود. *لطفا حداقل 6 ساعت پیش از شروع زمان مرخصی تان، پست بگذارید.
 23. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست عضویت

  برای عضویت در پلیس جنایی و مواد مخدر، فرم زیر را به دقت پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام واقعی شما: سن شما: نام شما داخل بازی: سطح (Level) شما: سابقه حضور در چه فکشن هایی داشتید؟ از آخرین فکش خود به چه دلیل خارج شدید(اگر تا به حال در هیچ فکشنی نداشتید،ذکر کنید؟ آیا پایان خدمت دارید یا خیر(مهارت تیراندازی و مهارت خلبانی شما چند است)؟ روزانه چند ساعت و حدودا چه زمانی از شبانه روز آنلاین هستید؟ آیا قوانین را به طور کامل مطالعه کرده اید؟
 24. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال گزارش کار

  برای ارسال گزارش کار فرم زیر را به طور کامل پر کنید و از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: سطح (Level) و رنک شما فکشن: تعداد اسکرین شات های شما: لینک فایل گزارش کار: گزارش کار شما توسط لیدر بررسی خواهد شد. قیمت هر اسکرین شات تایید شده متناسب با جدول زیر محاسبه شود.
 25. AMIRRf

  جلسات و تمارین

  لیدرهای محترم می توانند از طریق این تاپیک زمان دقیق برگزاری جلسات و تمارین را به اطلاع اعضای فکشن خود برسانند. لطفا فرم زیر را پر کرده و از طریق "ارسال پاسخ به همین موضوع" پست را ارسال کنید. نام برگزار کننده جلسه/تمرین: رنک برگزار کننده جلسه/تمرین(Leader/sub-Leader): زمان برگزاری جلسه/تمریت (روز،ساعت): محل برگزاری جلسه/تمرین (تیم اسپیک،داخل سرور و...): هدف و موضععات مورد بررسی در این جلسه/تمرین:
 26. AMIRRf

  نحوه صحیح ارسال پست درخواست استعفا

  رای استعفا فرم زیر را به طور کامل پر کرده و زیر همین تاپیک، از طریق "ارسال پاسخ به این موضوع" برای ما ارسال کنید. نام شما در بازی: رنک شما: دلیل استعفا: از استعفای خود اطمینان کامل دارید؟ *قرار دادن پست استعفا به منزله قبول نتایج و مجازات آن خواهد بود. *درخواست استفعا شما توسط لیدر فکشن بررسی خواهد شد.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر